O nás

img-obsah

STUHA a. s. se sídlem v Dobrušce je výrobcem a prodejcem dekorativních textilních stuh, které nachází uplatnění jak na tuzemském trhu tak i v zahraničí.

Historie stuhařské výroby v Dobrušce sahá až do konce 19. století. V této době byla v bývalém Rakousko – Uhersku velmi rozvinuta výroba klobouků, kloboukové stuhy byly ale pouze dováženy a to převážně z Německa.

Tehdejší starosta města Dobrušky pan dr. Josef Archleb se soustavně snažil o rozvoj průmyslu ve městě a na základě jeho aktivit došlo v Dobrušce v roce 1896 k založení malé továrny pro výrobu stuh panem Froweinem z Porýní.

Výroba probíhala na 10 člunkových stuhařských stavech a prvními výrobky byly pánské kloboukové stuhy z přírodního hedvábí pro firmu Hückel z Nového Jičína.

Protože stuhařské výrobky šly dobře na odbyt a firma prosperovala, dala podnět k založení další stuhařské firmy v Dobrušce, která začala vyrábět na jaře roku 1903. V roce 1911 došlo ke spojení obou konkurenčních firem a byla založena akciová společnost Spojené továrny
na stuhy. Ke značnému rozvoji společnosti došlo zejména v období první republiky, kdy byly rozšířeny výrobní prostory a výrazně navýšena kapacita výroby.

Druhá světová válka ale znamenala útlum výroby a rozvoje. V roce 1948 byla společnost začleněna do národního podniku STAP.
Ke zpětnému osamostatnění došlo v roce 1990, kdy byl ustanoven státní podnik, ke dni 1.1.1994 pak byla založena akciová společnost STUHA.

Společnost STUHA a.s. pokračuje ve výrobě stuh a leonského zboží, tj. v sortimentu daném tradicí. Ve firmě zůstala zachována výroba technických, oděvních a speciálních stuh na člunkových stavech, které jsou dále používány jako polotovar pro různá odvětví výroby. Výroba taftových, atlasových, kloboukových, věncových, sametových a lepených stuh je doplněna dekoračními stuhami s dráty, metaloplastickými a monofilovými vlákny, v sortimentu leonské výroby pokračuje výroba přediv a gymp.

Kontakty

STUHA a.s.
Radima Drejsla 93
518 01 Dobruška

GPS: 50°17'26.971"N 16°9'17.461"E